Conservatoir ontnemingsbeslag

In oktober verscheen bij Celsus juridische uitgeverij het boek ‘Conservatoir ontnemingsbeslag’ van mr. Sisi Lim. En flitsinterview met de auteur.

© Michel Knapen

Het OM kan criminele vermogens en goederen afpakken. Waarom is dat ingewikkeld?
‘Ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt als een effectief middel gezien om criminaliteit te bestrijden. Het Openbaar Ministerie heeft de mogelijkheid om de luxegoederen en contant geld – verkregen uit de misdaad – conservatoir in beslag te nemen. De opeenstapeling van schakelbepalingen, de mengeling van algemene en bijzondere regels en het door elkaar lopen van twee rechtsgebieden (straf en civiel) maakt de regeling van het strafrechtelijke conservatoir ontnemingsbeslag ontoegankelijk en complex. Met dit boek maak ik het conservatoir ontnemingsbeslag inzichtelijk voor de rechtspraktijk.’

Wat komt er zoal aan de orde?
‘Ik behandel eerst de geschiedenis van de ontnemingsmaatregel, het conservatoir ontnemingsbeslag, het daarmee samenhangende conservatoir ‘anderbeslag’, de wettelijke regeling van de ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel en de begrippen ‘inbeslagneming’ en ‘voorwerpen’. Vervolgens ga ik in op de algemene beslagformaliteiten en de gevolgen bij niet-naleving. Ik beschrijf de gronden voor en de bevoegdheid tot conservatoir inbeslagneming van voorwerpen, de machtiging tot conservatoire inbeslagneming en tot handhaving van het conservatoir ontnemingsbeslag van de rechter-commissaris en het moment van inbeslagneming.’

Zijn er nog bijzondere bepalingen?
‘Jazeker. Ook de bijzondere regels die van toepassing zijn op het conservatoir ontnemingsbeslag komen aan de orde, alsmede het conservatoir ontnemingsbeslag onder de verdachte c.q. de veroordeelde en onder de derde. Vervolgens behandel ik het conservatoir ontnemingsbeslag op het vermogen van een ander. Daarbij ga ik in op de voorwaarden voor de toepassing van het ‘anderbeslag’, de voorwerpen die vatbaar zijn voor dit – civielrechtelijk opmerkelijke – beslag, de omvang ervan en de beslagformaliteiten.’

Wat als een beslagene het niet eens is met het beslag?
‘Natuurlijk behandel ik ook de ‘blokkerende’ werking en de strafbare onttrekking aan het conservatoir ontnemingsbeslag, de rechtsbescherming van de beslagene en eventueel overige belanghebbenden, het strafvorderlijke beklag en de (on)mogelijkheid om zich tot de voorzieningenrechter te kunnen wenden.’

Conservatoir ontnemingsbeslag. Routekaart door het labyrint, door mr. H.T. Lim. ISBN 978-90-8863-215-0. Meer info & bestel.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s